Thông tư 20/2023/TT-BYT - Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 20/2023/TT-BYT - Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

16/11/2023
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ..
Thông tư 17/2023/TT-BYT - Sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số VBPL về An toàn thực phẩm

Thông tư 17/2023/TT-BYT - Sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số VBPL về An toàn thực phẩm

28/09/2023
BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Nghị định 68/2023/NĐ-CP - Biểu thuế Xuất nhập khẩu thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2023-2027

Nghị định 68/2023/NĐ-CP - Biểu thuế Xuất nhập khẩu thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2023-2027

19/09/2023
CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lậ..
Thông tư 59/2023/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 59/2023/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

07/09/2023
BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc..
Quyết định 2914/QĐ-BYT - Ban hành danh mục Mã Hãng sản xuất Vật tư y tế (Đợt 7)

Quyết định 2914/QĐ-BYT - Ban hành danh mục Mã Hãng sản xuất Vật tư y tế (Đợt 7)

24/07/2023
BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Thông tư 44/2023/TT-BYT - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thông tư 44/2023/TT-BYT - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

08/07/2023
BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc..
Nghị quyết 43/2022/QH15 chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Nghị quyết 43/2022/QH15 chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

27/06/2023
QUỐC HỘI_______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
CHÍNH THỨC TIẾP TỤC GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ BYT ĐẾN HẾT 30/06/2022

CHÍNH THỨC TIẾP TỤC GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ BYT ĐẾN HẾT 30/06/2022

28/12/2021
CHÍNH THỨC TIẾP TỤC GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ BYT ĐẾN HẾT 30/06/2022 Ngà..
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỂU MẪU VĂN BẢN NĐ 98

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỂU MẪU VĂN BẢN NĐ 98

30/11/2021
Sau khi Chính Phủ ban hành Nghị Định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11..
NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP – VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP – VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

10/11/2021
Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP v..
QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG SỐ LƯU HÀNH

QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG SỐ LƯU HÀNH

07/10/2021
    QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG..
Hiển thị 1 đến 12 trong 22 (2 Trang)