Các lỗi sai khi công bố A cho mặt hàng khẩu trang
logo

1. Tiêu chuẩn cơ sở sai, thiếu, không khớp với bản kiểm nghiệm

- Trước khi công bố A cần up bản kiểm nghiệm nên nhiều doanh nghiệp chủ quan làm TCCS cho hàng hóa nhưng không căn cứ vào bản kiểm nghiệm, dẫn đến các thông số bị sai, thừa, thiếu.

- Về Khẩu trang y tế cần đáp ứng các tiêu chuẩn như TCVN 8389-1 :2010, TCVN 8989-2:2010, phải có chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu công bố kèm theo kết quả đánh giá các thông số do cơ sở đủ điều kiện đánh giá. 

2. Tên hàng sai 

- Ví dụ: Tên hàng là "Khẩu trang kháng khuẩn"  trong khi hàng là khẩu trang y tế.

Khẩu trang kháng khuẩn phải Test TCVN 8389- 2. Nên nấu Khẩu trang kháng khuẩn không đạt tiêu chuẩn thì nên để là Khẩu Trang Y tế.

3 Tem nhãn không thể hiện đầy đủ theo điều 10 Nghị định 43

- Mẫu nhãn sơ sài, không đủ thông tin như tên hàng, model, hãng sản xuất, xuất xứ,..

- Nhãn khẩu trang y tế phải thực hiện theo đúng Quy định của Nghị định số 43/ 2017/ NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng và các văn bản liên quan.

Ms Cara

Mob: 0343.216.480

- ASC TRANS- 

ADD: TÒA HÀ ĐÔ PARKVIEW, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

 

 

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------- CỘNG

CỘNG ĐỒNG