CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒ SỐ LƯU HÀNH
logo
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI SỐ LƯU HÀNH
1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký.
2. Có 3 lô bị thu hồi trong thời gian số lưu hành có hiệu lực, từ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi.
3. Tổ chức đăng ký lưu hành sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung số lưu hành.
4. Chủ sở hữu số lưu hành chấm dứt hoạt động hoặc không còn được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế mà chưa có tổ chức thay thế, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 34 Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP.
5. Trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường không bảo đảm chất lượng đã đăng ký lưu hành.
6. Số lưu hành được cấp không đúng thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP.
7. Trang thiết bị y tế mà chủ sở hữu số đăng ký lưu hành hoặc cơ sở phân phối không có cam kết theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 34 Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP.
8. Trang thiết bị y tế hết thời hạn lưu hành theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 34 Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP.
9. Trang thiết bị y tế được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này.
10. Chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện quy định tại điểm i khoản 2 Điều 66 của Nghị định 36/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP.
11. Hồ sơ không thực hiện đúng theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi NĐ169/2018/NĐ-CP hoặc trường hợp sử dụng các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ công bố.
12. Phân loại sai
Anh/Chị muốn được hỗ trợ hoặc tư vấn liên hệ em qua:
????????Phone/zalo: 0835600843 - Ms.Diệp
????????Mail: dieplt@asctrans.com.vn
================================
ASC TRANS HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỀM TIN

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG