DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT
logo

????HOT: QĐ SỐ 3181/QĐ-BYT VỀ DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT

Căn cứ N/Đ số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022, căn cứ N/Đ số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, căn cứ T/T số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017, căn cứ T/T số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019, căn cứ Q/Đ số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021,căn cứ CV số 857/TB-CT ngày 09 tháng 11 năm 2022
BYT quyết định danh mục mã hàng sản xuất VTYT để tạo lập mã VTYT phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Đợt 4) gồm:
1. Đính chính tên 03 hãng sản xuất VTYT
2. Bổ sung nước sản xuất của 01 hãng sản xuất VTYT
3. Bãi bỏ 03 mã hãng sản xuất VTYT
4. Bổ sung mới 144 mã hàng sản xuất VTYT
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện khai báo, cấp mã vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

------------------------------------------
ASC TRANS - HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỀM TIN
☎️ Hotline: 0912 675 886
????Email: Cuongnm@asctrans.com.vn
????Địa chỉ: Tòa nhà Hà Đô Park View , Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

CỘNG ĐỒNG