DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TTBYT: GPNK TIẾP TỤC ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 2022
logo

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TTBYT: GPNK TIẾP TỤC ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 2022 (Bộ vẫn cấp số lưu hành và áp dụng song song)

"ĐIỀU 83

a) Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D và giấy phép nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp trong năm 2018, 2019, 2020, 2021 thì giấy phép nhập khẩu đã được cấp có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022"

Các bác cần file Full Dự thảo liên hệ em Mỹ (Amyas) 0337.095.666 (Zalo) hoặc mypt@asctrans.com.vn

---------------------

Các bác cần tư vấn giấy tờ hàng y tế, thủ tục nhập khẩu, vận chuyển quốc tế contact em ngay nhé

#ASCTRANS

CỘNG ĐỒNG