DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2021/TT-BYT MỚI NHẤT 02/2023
logo

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2021/TT-BYT MỚI NHẤT 02/2023

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BYT quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Ngày 10/02/2023, Bộ Y tế có văn bản số 128/BC-BYT gửi Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP (tài liệu đinh kèm);

Để triển khai thực hiện đồng bộ khi Nghị định ban hành, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT- BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Bộ Y tế kinh đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư

Chi tiết : CV 838-BYT-TB-CT lay y kien du thao sua doi TT19

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Điều 3. Điều khoản thi hành

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Anh/Chị cần hỗ trợ, tư vấn chuẩn chỉnh hồ sơ, xin vui lòng liên hệ:
☎️ Mob/Zalo: 083 5600 843 (Lê Diệp)
????Add: Tòa Hà Đô Park View, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
???? fb: Thutuchaiquanasctrans.com.vn
ASC Trans Việt Nam - Hiệu quả lan toả niềm tin????

CỘNG ĐỒNG