Cập Nhật Hải Quan TPHCM 2023: Phân Luồng Tờ Khai và Kiểm Tra Hàng Hóa
logo

Hải quan TPHCM đã tiến hành phân luồng gần 1,7 triệu tờ khai hải quan thông qua Cục Hải quan, với 60,03% tờ khai được ưu tiên qua luồng Xanh, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Công tác này là một phần của hệ thống tiêu chí đảm bảo thông suốt, với việc áp dụng 220 chỉ số tiêu chí trong năm 2023.

Tỉ Lệ Phân Luồng:

  • Luồng Xanh: 1.676.923 tờ khai (60,03%)
  • Luồng Vàng - Kiểm Tra Hồ Sơ: 991.371 tờ khai (35,49%)
  • Luồng Đỏ - Kiểm Tra Thực Tế Hàng Hóa: 125.200 tờ khai (4,48%)

Cụ thể, trong năm 2023, Hải quan TPHCM đã tiến hành việc soi chiếu trước thông quan đối với 28.427 container hàng hóa XNK. Trong số này, 701 container (chiếm tỷ lệ 2,47%) đã được xác định có dấu hiệu nghi vấn.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo hiệu suất và tính hiệu quả của quy trình kiểm tra hải quan, góp phần vào sự an toàn và minh bạch của quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Tags: Hải quan TPHCM, Tờ khai hải quan, Phân luồng tờ khai, Kiểm tra hàng hóa, Xuất nhập khẩu 2023, Cục Hải quan

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

CỘNG ĐỒNG