03/VBHN-BYT - HỢP NHẤT NĐ 98/2021/NĐ-CP VÀ NĐ 07/2023/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TTBYT
logo

03/VBHN-BYT - HỢP NHẤT NĐ 98/2021/NĐ-CP VÀ NĐ 07/2023/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Văn bản 03/VBHN-BYT  (ban hành ngày 11/04/2023) - Hợp nhất Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ban hành ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế

CHI TIẾT VĂN BẢN, MỜI ANH/CHỊ THAM KHẢO: Văn bản 03/VBHN-BYT (ban hành ngày 11/04/2023)

 

Bất cứ thắc mắc cần được giải đáp hoặc hỗ trợ, Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline: 091 267 5886 - Mr Cường
Facebook: Thủ tục hải quan hàng TBYT


----------------------------------------------------------------------------------------
ASC Trans Việt Nam - Hiệu quả lan toả niềm tin!
                         

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG