Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh duỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
logo

Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh duỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Căn cứ Luật An toàn thực phám số 55/2010/0H12 ngày 17 tháng 6 năm 2010:

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chinh phu ve nhan hàng hóa;

Nghị định số 111/2021/NÐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 cua Chính phủ vẻ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/ND-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa: Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

TẢI FULL THÔNG TƯ TẠI: THÔNG TƯ 29/2023/TT-BYT

 

???????????? ???????????????????? ????????????̣̂???? ????????????̉ ???????????? ????????̉???? ????????????̂̀???? ????????????
Liên hệ: 0912.675.886 - Mr Cường
Mail: Cuongmn@asctrans.com.vn
Add: Tầng KT, Tòa nhà Hà Đô Park View , KĐT Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

 

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG