NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021
logo

NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021

   Nghị định số 53/2121/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA có hiệu lực từ ngày 26/07/2021

   "Đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/01/2021 đến trước ngày NĐ 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 có hiệu lực thi hành, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn 2743/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2021 về xử lý số tiền thuế nộp thừa"

 
 

TIN MỚI NHẤT

CỘNG ĐỒNG