NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021
logo

NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021

   Nghị định số 53/2121/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA có hiệu lực từ ngày 26/07/2021

   "Đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/01/2021 đến trước ngày NĐ 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 có hiệu lực thi hành, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn 2743/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2021 về xử lý số tiền thuế nộp thừa"

 
 

TIN MỚI NHẤT

DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT

DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT

HOT: QĐ SỐ 3181/QĐ-BYT VỀ DANH MỤC MÃ HÀNG
HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ VUI PHƠI PHỚI

HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ VUI PHƠI PHỚI

HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ
VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG: PHÔI SỨ ZIRCONIA

VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG: PHÔI SỨ ZIRCONIA

VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

CỘNG ĐỒNG