NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021
logo

NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 26/07/2021

   Nghị định số 53/2121/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA có hiệu lực từ ngày 26/07/2021

   "Đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/01/2021 đến trước ngày NĐ 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 có hiệu lực thi hành, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn 2743/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2021 về xử lý số tiền thuế nộp thừa"

 
 

TIN MỚI NHẤT

Điều kiện xin giấy phép trong thủ tục nhập khẩu hóa chất sinh hóa

Điều kiện xin giấy phép trong thủ tục nhập khẩu hóa chất sinh hóa

Những năm gần đây, mặt hàng hóa chất được
Xin giấy phép thủ tục nhập khẩu hàng hóa y tế từ nước ngoài

Xin giấy phép thủ tục nhập khẩu hàng hóa y tế từ nước ngoài

Hiện nay nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị y
THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG

CỘNG ĐỒNG