NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
logo

NGHỊ QUYẾT 106 /NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 

1. Đối tượng được tài trợ là: Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh-TP, Uỷ ban MTTQ VN tham gia công tác phòng chống dịch
2. Quy trình:
B1: Giao cho BYT, UBND, MTTQ ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ
B2: Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt này -> không thu thuế NK, thuế VAT
B3: BTC hướng dẫn hồ sơ Hải quan NK HH để tài trợ phòng, chống dịch Covid.
3. Lưu ý:
- Các TH HH đã NK để tài trợ phục vụ phòng chống dịch trước khi Nghị quyết có hiệu lực -> được xử lý số thuế NK, VAT đã nộp thừa
- AD đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid của cơ quan thẩm quyền.

 

TIN MỚI NHẤT

DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT

DANH MỤC MÃ HÀNG SẢN XUẤT VTYT ĐỂ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN BHYT

HOT: QĐ SỐ 3181/QĐ-BYT VỀ DANH MỤC MÃ HÀNG
HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ VUI PHƠI PHỚI

HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ VUI PHƠI PHỚI

HẠ LONG 23-24/7/2022!!! KHỞI NGUỒN MỚI - HÈ
VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG: PHÔI SỨ ZIRCONIA

VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG: PHÔI SỨ ZIRCONIA

VƯỚNG MẮC HS CODE KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

CỘNG ĐỒNG