NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19
logo

NGHỊ QUYẾT 106 /NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ Đ/V HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 

1. Đối tượng được tài trợ là: Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh-TP, Uỷ ban MTTQ VN tham gia công tác phòng chống dịch
2. Quy trình:
B1: Giao cho BYT, UBND, MTTQ ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ
B2: Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt này -> không thu thuế NK, thuế VAT
B3: BTC hướng dẫn hồ sơ Hải quan NK HH để tài trợ phòng, chống dịch Covid.
3. Lưu ý:
- Các TH HH đã NK để tài trợ phục vụ phòng chống dịch trước khi Nghị quyết có hiệu lực -> được xử lý số thuế NK, VAT đã nộp thừa
- AD đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid của cơ quan thẩm quyền.

 

TIN MỚI NHẤT

Điều kiện xin giấy phép trong thủ tục nhập khẩu hóa chất sinh hóa

Điều kiện xin giấy phép trong thủ tục nhập khẩu hóa chất sinh hóa

Những năm gần đây, mặt hàng hóa chất được
Xin giấy phép thủ tục nhập khẩu hàng hóa y tế từ nước ngoài

Xin giấy phép thủ tục nhập khẩu hàng hóa y tế từ nước ngoài

Hiện nay nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị y
THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU NIỀNG RĂNG TRONG

CỘNG ĐỒNG