NOTE QUAN TRỌNG: HÀNG LOẠT NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HẾT 2022
logo
NOTE QUAN TRỌNG: HÀNG LOẠT NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HẾT 2022 ( CO FORM E,D,EU,KV,AI…)
 
Hết năm 2022 sẽ nhiều hiệp định thương mại về ưu đãi thuế hết hiệu lực ( các biểu thuế theo hiệp định chỉ đến năm 2022)
VD:
- Biểu thuế CO formE theo NĐ 153/2017/NĐ-CP
- Biểu thuế CO form D theo NĐ 156/2017/NĐ-CP
- Biểu thuế VIẸT NAM – EU theo NĐ 111/2020/ND-CP
- Biểu thuế hiệp định Việt Nam -Korea (CO KV) theo NĐ 149
- Biểu thuế hiệp định Việt Nam-UK theo NĐ 53/2021/NĐ-CP
- Biểu thuế hiệp định Việt Nam-Úc-Niu Di-Lân (CO ANZZ) theo NĐ158/2017/ND-CP
- Biểu thuế VN- Indian ( CO form AI) theo NĐ 159/2017/ ND-CP
Ngoài ra các biểu thuế theo các hiệp định khác như EAV, CPTPP… Cũng chỉ đến hết năm 2022
Vậy Trong Trường hợp mà Các hiệp định mới chưa ra,hoặc chưa có biểu thuế ưu đãi kế tiếp cho năm 2023 thì có thể DN nhập khẩu có thể sẽ không được hưởng ưu đãi nữa.
Ảnh hưởng rất lớn đến Giá vốn.
DN cần theo dõi tiến trình hiệp định và biểu thuế để có kế hoạch nhập hàng cho thích hợp. Hoặc nhập về trong năm 2022 trước để được hưởng ưu đãi
--------------------
???????????? ????????????????????- ????????????̣̂???? ????????????̉ ???????????? ????????̉???? ????????????̂̀???? ????????????
▪️ Hotline: 0912 675 886
▪️ Email: Cuongnm@asctrans.com.vn
▪️ Địa chỉ: Tòa nhà Hà Đô Park View , Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG