Phân tích phân loại - Gel tra mắt
logo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1015/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1132/DKSHVN-TCHQ/2021-HEC ngày 02/12/2021 của Công ty TNHH DKSH Việt Nam; mã số thuế: 3700303206 cung cấp; công văn số 15/KĐHQ-NV ngày 17/03/20202 của Cục Kiểm định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Genteal Lubricant Eye Gel
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gel tra mắt
Ký, mã hiệu, chủng loại: Genteal Lubricant Eye Gel Nhà sản xuất: Excelvision (Pháp)

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Gel tra mắt bôi trơn GenTeal là dạng gel ngậm nước, nhược trương nhẹ, vô trùng có chứa hypromellose 0,3%, carbomer (Carbopol 980) là một chất tạo gel, sorbitol, natri hydroxide và nước cất pha tiêm.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Gel tra mắt bôi trơn GenTeal còn chứa một hệ bảo quản GenAqua [natri perborate and acid phosphonic (Dequest 2060S)] sản sinh ra lượng nhỏ hydrogen peroxide là một chất diệt khuẩn hiệu quả. Ngay khi tiếp xúc với bề mặt nhãn cầu, hydrogen peroxide sẽ phân hủy thành nước và oxy.

+ Rửa sạch và lau khô tay trước khi sử dụng

+ Nhẹ nhàng kéo mí mắt dưới xuống bằng ngón trỏ để tạo thành hình túi.

+ Tra một hoặc 2 giọt vào túi đã tạo bằng mí mắt dưới (tránh chạm đầu tra của tuýp gel vào mắt) và chớp mắt một vài lần. Nếu gel gây mờ mắt tạm thời, chớp mắt cho đến khi nhìn thấy rõ.

+ Nếu mang kính áp tròng, cần tháo kính áp tròng ra trước khi tra gel. Chỉ đeo lại kính áp tròng sau khi đã hết tình trạng nhìn mờ tạm thời nếu có ngay sau khi tra gel.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Hypromellose 0,3%

- Thông số kỹ thuật: Lọ 15ml

- Công dụng theo thiết kế: Gel tra mắt bôi trơn GenTeal được chỉ định sử dụng cho người có các triệu chứng khô mắt, mỏi mắt hoặc khó chịu mắt do các tác nhân kích thích từ môi trường.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Genteal Lubricant Eye Gel
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gel tra mắt
Ký, mã hiệu, chủng loại: Genteal Lubricant Eye Gel Nhà sản xuất: Excelvision (Pháp)

thuộc nhóm 33.07 “Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế”, phân nhóm 3307.90 “- Loại khác”, mã số 3307.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DKSH Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH DKSH Việt Nam (S23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, T. Bình Dương);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- Na (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

 

Lưu Mạnh Tưởng

 

Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG