Quyết định 04/QĐ-BYT về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ CSDT
logo
Ngày 02/01/2024, Bộ y tế ban hành quyết định về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo Quy định của ASEAN. Theo đó:
 
- Đối với TTBYT không phải TTBYT chuẩn đoán IVD: Viện Trang thiết bị và Công trình y tế
- Đối với TTBYT là TTBYT chuẩn đoán IVD: Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

 

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG