QUYẾT ĐỊNH 1055/QĐ-BYT - BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VTYT
logo

QUYẾT ĐỊNH 1055/QĐ-BYT - BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VTYT

Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khácm bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (đợt 5)

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có quyết định như sau:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã hãng sản xuất VTYT để tạo lập mã VTYT phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 5), gồm 114 (một trăm mười bốn) mã hãng sản xuất vật tư y tế bổ sung mới.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VTYT, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện khai báo, cấp mã VTYT theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
________
_____________________________
 
ASC TRANS VIỆT NAM - HIỆU QUẢ LAN TOẢ NIỀM TIN ????
☎️ Hotline: 0869 314 652- Ms.Thu Trang
????Add: Tòa Hà Đô Park View, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 

TIN MỚI NHẤT

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------- CỘNG

CỘNG ĐỒNG