SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 58/2016/TT-BTC
logo
????????????̛̉???? đ????̂̉???? ????????̂̉ ???????????????? ????????̣̂???? ????????̂́ đ????????̂̀???? ????????̉???? ????????????̂???????? ????????̛ ????????̂́ ????????/????????????????/????????-????????????
 
Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,...
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015.QH13 ngày 25/6/2915; Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017.
Bộ trưởng BTC ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết như sau:
Đ????????̂̀???? ????: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,...
Đ????????̂̀???? ????: Điều khoản chuyển tiếp
Đ????????̂̀???? ????: Điều khoản thi hành
 
--------------------
???????????? ????????????????????- ????????????̣̂???? ????????????̉ ???????????? ????????̉???? ????????????̂̀???? ????????????
▪️ Hotline: 0912 675 886
▪️ Email: Cuongnm@asctrans.com.vn
▪️ Địa chỉ: Tòa nhà Hà Đô Park View , Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30 TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30 TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30
NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG ANH

NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG ANH

NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG

CỘNG ĐỒNG