TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, GĂNG TAY Y TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
logo
???????? HOT- TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, GĂNG TAY Y TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH ????????
 
???? Thông tin đến quý doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc quan tâm đến những mặt hàng này .
 
????Thông tư 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 quy định:
1. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
2. Đối với những lô hàng nhập từ 1/1/2022 đến ngày thông tư có hiệu lực được phép tái xuất theo quy định hiện hành
 
???? Để tìm kiếm thêm thông tin về nhập khẩu trang thiết bị y tế, TPCN tại website :https://thutuchaiquanhangyte.com/
—————-•••———————-
GIẤY PHÉP- VẬN CHUYỂN- THỦ TỤC HẢI QUAN đã có ASC TRANS
Vui lòng liên hệ :
???? Telephone: 024.6269.7555
????Phone: 0343.216.480 - Ms Cara (Zalo/Mob)
???? Mail: hiepcn@asctrans.com.vn

TIN MỚI NHẤT

NỘI DUNG KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NỘI DUNG KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NỘI DUNG KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y
HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TTBYT LOẠI A,B

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TTBYT LOẠI A,B

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
DỊCH VỤ NHẬP KHẨU GỠ VƯỚNG CHO TRƯỜNG HỢP CO FORM E ỦY QUYỀN

DỊCH VỤ NHẬP KHẨU GỠ VƯỚNG CHO TRƯỜNG HỢP CO FORM E ỦY QUYỀN

DỊCH VỤ NHẬP KHẨU GỠ VƯỚNG CHO TRƯỜNG HỢP CO

CỘNG ĐỒNG