Thông Báo: Cập Nhật Quy Trình Cấp C/O Mẫu AI trong Hợp Đồng Thương Mại ASEAN - Ấn Độ
logo
Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về việc cấp C/O mẫu AI trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
 
 
 Điểm đáng lưu ý là sau khi được duyệt điện tử trên hệ thống ecosys, thương nhân in C/O mẫu AI nêu tại Thông báo số 257/TB-BCT ngày 10 tháng 10 nam 2022 của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường và nộp bản giấy tại cơ quan, tổ chức cấp C/O.
Đối với các C/O mẫu AI điện tử đã được cấp phép từ ngày 01/01 den 09/01/2024, Cơ quan Hải quan Ấn Độ tạm thời chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế. Đề nghị Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ bån giấy kèm theo C/O đã được cấp phép để Phòng cấp bản C/O mẫu AI như trước đây có chữ ký và đóng dấu đỏ của Phòng (in giống như các thông tin trên bàn C/O điện tử bao gồm cả ngày tháng cấp phép ở ô số 12).
Kể từ ngày 10/01/2024, Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ giấy và cấp C/O mẫu AI như quy định trước đây.

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG