Thủ tục hải quan cho hàng y tế và cấp giấy phép có nhanh không?
logo

Thủ tục hải quan cho hàng y tế đang thu hút sự quan tâm của nhiều công ty. Vậy các bước cụ thể trong quy trình này là gì? cấp giấy phép có nhanh không? Cùng đi đến cuối bài viết để tìm câu trả lời nhé!

Thủ tục hải quan và giấy phép cung cấp vật tư y tế

Bước thứ nhất: Sau khi nhận được Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế gửi cho tổ chức, cá nhân Phiếu tiếp nhận hồ sơ quy định tại Mẫu 06/36 Phụ lục 4/2016 Phụ lục 4 / NĐ-CP;

Bước 2: Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không phải sửa đổi, bổ sung thì ngày 15, Bộ Y tế phải thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Trên biên lai. Nếu từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không hợp lệ, Bộ Y tế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho đơn vị, cá nhân có liên quan để xin cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Thêm hoặc sửa đổi tệp. Văn bản thông báo phải nêu rõ tài liệu nào cần bổ sung, nội dung nào cần sửa đổi;

Bước 3: Sau khi nhận được văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhập khẩu, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu phải bổ sung, sửa đổi căn cứ vào nội dung hồ sơ và trình Bộ Công Thương. Ngày nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Sau 60 ngày kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản yêu cầu, tổ chức không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu từ đầu.

Bước 4: Trường hợp không có yêu cầu bổ sung, thay đổi, Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định tại điểm b Điều này. Giấy phép nhập khẩu được cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu và hải quan.

Yêu cầu và điều kiện đối với các sản phẩm y tế được cấp phép

Điều 41 Nghị định số 36/2016 / NĐ-CP: Xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất và xuất khẩu.

2. Đơn vị, cá nhân nhập khẩu trang thiết bị y tế có số đăng ký lưu hành tự do phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Giấy ủy quyền của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành tự do hay giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành. Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành phải trình Bộ Y tế và cơ quan hải quan đồng thời khi chấp thuận nhập khẩu trang thiết bị y tế cho doanh nghiệp nhập khẩu;

b) Có kho bảo quản theo quy định tại Điều 13 (3) của Luật này và phương tiện vận chuyển theo quy định tại Điều 13 (4) của Luật này hoặc ký hợp đồng với địa điểm có đủ điều kiện; điều kiện bắt buộc bảo quản, vận chuyển trang thiết bị y tế.

3. Trình tự, thủ tục xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan. Tổ chức nhập khẩu trang thiết bị y tế không cần chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này khi làm thủ tục hải quan.

ASC TRANS - DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
Phân loại (Chuẩn vào thầu - Được phân loại lại 1 lần miễn phí)
Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
Xin công bố loại A
Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
Khai hải quan trọn gói

DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MỸ PHẨM

Công bố TPCN Nhập khẩu
Công bố TPCN sản xuất trong nước
Đăng ký Quảng cáo TPCN
Kiểm nghiệm TPCN
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Khai Hải quan hàng TPCN/ mỹ phẩm nhập khẩu
Vận tải EXW/FOB về Việt Nam

ASC TRANS ., JSC

Head Office : Ha Do Park, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Ha Noi City

Tel :(+84) 4 6269 .7555 / Mobile: 0337.095.666

Email : mypt@asctrans.com.vn;

Zalo: 0337.095.666

Website : https://thutuchaiquanhangyte.com/

https://www.facebook.com/dichvuhaiquanasctrans.com.vn

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG