THỦ TỤC NHẬP KHẨU BƠM TIÊM ĐIỆN
logo

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BƠM TIÊM ĐIỆN

( Hàng đã được ASC TRANS thông quan thực tế ngày 12.10.2017 )
HS CODE : 9018 3190 ( NK 0%, VAT 5% )

1. PHÂN LOẠI : B ( Quy tắc 11, Mục C, Phụ lục I, thông tư 39 )
2. HÀNG THUỘC TT30 NÊN PHẢI CÓ GPNK
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :
- BẢN PHÂN LOẠI B
- GPNK THEO TT 30
- BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

4. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

 

CỘNG ĐỒNG