THỦ TỤC NHẬP KHẦU BÓNG NONG MẠCH VÀNH
logo

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÓNG NONG MẠCH VÀNH

( Hàng được ASC TRANS thông quan thực tế ngày 27.12.2017 )
HS CODE : 9021 9000 ( NK 0%, VAT 0% )

** Chú ý : Hàng thuộc TT30 - ( Các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não ) phải có GPNK của Bộ y tế.

1. PHÂN LOẠI : D ( Quy tắc 08, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39 )
2. THUỘC TT30 PHẢI CÓ GPNK KHI MỞ HẢI QUAN.
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :
- BẢN PHÂN LOẠI D
- GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU.
- BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

4. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG ( Model, xuất xứ, nhà sản xuất ) PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

CỘNG ĐỒNG