THỦ TỤC NHẬP KHẨU DÂY TRUYỀN DỊCH DÙNG TRONG Y TẾ
logo

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DÂY TRUYỀN DỊCH DÙNG TRONG Y TẾ


HS CODE : 9018 3990 ( NK 0%, VAT 5% )


1. PHÂN LOẠI : B ( Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39 )
2. HÀNG KHÔNG THUỘC TT30 KHÔNG CẦN GPNK.
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :
- BẢN PHÂN LOẠI B
- BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

4. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )


Ms Cara 0343.216.480

- ASC TRANS -

TÒA HÀ ĐÔ PARKVIEW, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

CỘNG ĐỒNG