THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÈN CHIẾU VÀNG DA
logo

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

( Hàng đã được ASC TRANS thông quan thực tế tại Nội Bài, Hải Phòng)

Bao gồm :
- Phân loại ( Hàng thường được phân loại B )
- Bộ chứng từ hải quan thông thường: Invoice, TK, Packing..
* Chú ý : Từ 01.01.2023 cần thêm Giấy đăng ký lưu hành cho hàng loại B - Bộ y tế cấp thay cho giấy phép cũ TT30.

CỘNG ĐỒNG