THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ MÁY NHA KHOA
logo

 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ MÁY NHA KHOA

I. THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ MÁY NHA KHOA KHÔNG KÈM THIẾT BỊ
HS CODE : 9402 1010 (0% Thuế NK, 5% VAT)

1. PHÂN LOẠI : A 
2. HÀNG THUỘC TT30 NÊN PHẢI XIN GPNK
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :
- GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TT30
- BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : PHÂN LOẠI, CÔNG BỐ SỞ Y TẾ, INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

4. CHÚ Ý : TEM NHÃN PHẢI CHUẨN 100% GIỮA TRÊN HÀNG THỰC TẾ VÀ TRÊN CÁC GIẤY TỜ: PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

II. THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ MÁY NHA KHOA KÈM THIẾT BỊ
HS CODE : 9402 1010 (0% Thuế NK, 5% VAT)

1. PHÂN LOẠI : B 
2. HÀNG KHÔNG PHẢI XIN GPNK TT30
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :
- BẢN PHÂN LOẠI B
- BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

4. CHÚ Ý : TEM NHÃN PHẢI CHUẨN 100% GIỮA TRÊN HÀNG THỰC TẾ VÀ TRÊN CÁC GIẤY TỜ: PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023 MỚI NHẤT

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023 MỚI NHẤT

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023 MỚI
HS CODE TPCN, MỸ PHẨM, CÁC HÀNG NHẠY CẢM VỀ HS CODE

HS CODE TPCN, MỸ PHẨM, CÁC HÀNG NHẠY CẢM VỀ HS CODE

HS CODE TPCN, MỸ PHẨM, CÁC HÀNG NHẠY CẢM VỀ

CỘNG ĐỒNG