THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG TRONG Y TẾ
logo

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG TRONG Y TẾ

Nếu anh chị nhập hóa chất xét nghiệm, chất chẩn đoán bình thường seller hay cho nước rửa máy ( chất rửa máy ) kèm theo, Hải quan hay soi vào đây.

Nước rửa, chất rửa thuế nhập khẩu là 10%, phân loại A ( Ko cần giấy phép nhập khẩu do hàng loại A được miễn GPNK)

Thuế VAT nếu có công bố thì cũng được 5%. Hải quan có thường hay bắt trình MSDS và hay cò quay về xin giấy phép cục hóa chất.

Theo kinh nghiệm khách hàng bên em, họ thường đổi tên nước rửa trên phân loại và công bố thành 1 trong các loại hóa chất xét nghiệm, chất thử máu để áp mã hóa chất xét nghiệm thuế NK 0% và VAT 5% - đỡ tiền thuế và tránh rắc rối anh chị nhé!

TIN MỚI NHẤT

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30 TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30 TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

HƯỚNG XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP XIN GPNK TT30
NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG ANH

NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG ANH

NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP BẢN TIẾNG

CỘNG ĐỒNG