TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VỀ TP.HCM TIẾP TỤC BỊ HẢI QUAN LÀM KHÓ
logo

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VỀ TP.HCM TIẾP TỤC BỊ HẢI QUAN LÀM KHÓ - CÔNG VĂN SỐ 2071/HQTPHCM-GSQL BAN HÀNH NGÀY 11/08/2022

Mới đây, ngày 11/08/2022 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Công văn báo cáo vướng mặc liên quan đến việc nhập khẩu Trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ như sau:

1. Hàng TBYT loại A, B, C, D đã có số lưu hành nhưng thuộc danh mục thông tư 30 hoặc thông tư 05 thì có cần xuất trình giấy phép nhập khẩu không hay chỉ cần Công bố hoặc số Lưu hành sẽ được nhập khẩu không giới hạn số lượng?

2. Trường hợp TBYT nhập khẩu thuộc loại C, D. Hải quan yêu cầu Tổng Cục làm rõ những trường hợp sau có được áp dụng khoản d, Điều 76, NĐ 98/2021 hay không?

TH1: Hàng loại C,D và không thuộc thông tư 30, chưa có số lưu hành hoặc GPNK được phân loại và công khai phân loại trước ngày 01/02/2022

TH2: Hàng loại C, D và không thuộc thông tư 30, chưa có số lưu hành hoặc GPNK được phân loại và công khi trước ngày 01/01/2022

TH3: Hàng loại C, D được phân loại từ 2017-2021 nhưng đến năm 2022 mới được công khai phân loại

 

3. Đối với TTBYT tạm nhập tái xuất với mục đích phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng bày,... có cần cung cấp số Lưu hành hoặc GPNK hay không?

=> Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thắc mắc do Bộ Y tế đưa ra những quy định không thống nhất trong NĐ98

- Điều 24 NĐ 98 => Miễn công bố/ Số lưu hành nhưng Điều 48 NĐ98 => Cần xin GPNK. Ngoài ra, ngày 02/08/2022 BYT có Công văn 4090/BYT-TB-CT hướng dẫn không cần xin GPNK


=> Do vậy, hàng TBYT về thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp tục bị Hải quan làm khó, không thể thông quan, phát sinh nhiều chí phí lưu kho bãi nếu Tổng cục không có công văn hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kịp thời!


Anh/Chị, Quý Doanh nghiệp liên hệ ngày ASC Trans để được hỗ trợ phương án nhập khẩu tạm thời cho hàng TBYT trong thời gian đợi được giải đáp để không để lỡ kế hoạch nhập hàng.

Tel: 024 6269 7555
Fb: https://www.facebook.com/Thutuchaiquanasctrans.com.vn

TIN MỚI NHẤT

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ

LƯU Ý KHI MỞ TỜ KHAI TẠM NHẬP, TÁI XUẤT ĐỐI
NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ PHẨM?

NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CẦN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MĨ

CỘNG ĐỒNG