Theo nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi thì việc phân loại, công bố trang thiết bị y tế, vật tư y tế là một yêu cầu bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định các yêu cầu quản lý theo từng loại trang thiết bị y tế loại A, B, C, D.


Các lỗi sai khi công bố A cho mặt hàng khẩu trang

Các lỗi sai khi công bố A cho mặt hàng khẩu trang

1. Tiêu chuẩn cơ sở sai, thiếu, không khớp với bản kiểm nghiệm - Tr..
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A (HÀNG NHẬP KHẨU)

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A (HÀNG NHẬP KHẨU)

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A (HÀNG NHẬP..
Hiển thị 25 đến 27 trong 27 (3 Trang)