THÔNG TƯ 05/2022 - TT- BYT BAN HÀNH NGÀY  01/08/2022 MỚI NHẤT
logo

ASC Trans Việt Nam gửi Quý Doanh nghiệp Thông tư 05/2022/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.Link Thông tư 05.2022:
Thông tư 05.2022 TT-BYT

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

ASC TRANS - VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

ASC TRANS - VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

ASC TRANS - VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TRUNG QUỐC -
MỨC PHẠT VỀ QUẢNG CÁO TBYT MÀ KHÔNG XÁC NHẬN CÔNG KHAI

MỨC PHẠT VỀ QUẢNG CÁO TBYT MÀ KHÔNG XÁC NHẬN CÔNG KHAI

MỨC PHẠT VỀ QUẢNG CÁO TBYT MÀ KHÔNG XÁC NHẬN
CÔNG VĂN 4090/BYT - TB-CT

CÔNG VĂN 4090/BYT - TB-CT

CÔNG VĂN 4090/BYT - TB-CT HƯỚNG HẪN ÁP DỤNG

CỘNG ĐỒNG