CÔNG VĂN 4090/BYT - TB-CT
logo

CÔNG VĂN 4090/BYT - TB-CT HƯỚNG HẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 2 ĐIỀU 76 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

Bài viết liên quan

CỘNG ĐỒNG