THÔNG TƯ 06/2022/TT-BYT LIÊN QUAN ĐẾN TTBYT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
logo

Ngày 01 tháng 08 năm 2022 Bộ y tế ban hành Thông tư 06/2022/TT-BYT Quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

Theo đó Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu Trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022Chi tiết thông tư mời anh chị tham khảo link dưới đây:

Thông tư 06/2022/TT-BYT

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG DÙNG
THỦ TỤC NHẬP KHẨU DỤNG CỤ ĐÁNH BÓNG RĂNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DỤNG CỤ ĐÁNH BÓNG RĂNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DỤNG CỤ ĐÁNH BÓNG
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỆ THỐNG MÁY ĐO ĐÔNG MÁU

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỆ THỐNG MÁY ĐO ĐÔNG MÁU

      THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỆ THỐNG MÁY ĐO

CỘNG ĐỒNG