THÔNG TƯ 06/2022/TT-BYT LIÊN QUAN ĐẾN TTBYT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
logo

Ngày 01 tháng 08 năm 2022 Bộ y tế ban hành Thông tư 06/2022/TT-BYT Quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

Theo đó Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu Trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022Chi tiết thông tư mời anh chị tham khảo link dưới đây:

Thông tư 06/2022/TT-BYT

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

Phân tích phân loại - Gel tra mắt

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------- CỘNG

CỘNG ĐỒNG