DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

_____

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thủ tục nhập khẩu hàng y tế loại A cần chứng từ gì?

Thủ tục nhập khẩu hàng y tế loại A cần chứng từ gì?

Thiết bị y tế là một mặt hàng “nhạy cảm”, với mục đích nhằm trang bị cho công tác khám chữa bệnh nên thủ tục nhập khẩu các thiết bị này khá phức tạp. Trong số

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG SỐ LƯU HÀNH

QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG SỐ LƯU HÀNH

    QĐ 1661/QĐ-TTg VỀ CẤP NHANH LƯU HÀNH, CHUYỂN SỐ GPNK SANG SỐ LƯU HÀNH Theo tinh thầng thông tư nghị định thì năm 2022 sẽ bắt đầu áp dung lưu hành.